Strony www w Wikipedii

strony internetowe rybnik strony internetowe rybnik
Strona internetowa, strona WWW (ang.
web page) ? dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW.
Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee12.

Strony tworzy się np.

za pomocą HTML5.

Widok do druku:

strony internetowe rybnik