Sprawdź jak możesz złożyć sprawozdanie BDO

a. Widzimy coraz bardziej niepokojące zmiany klimatyczne, katastrofalne skutki wylesiania oraz zanieczyszczenia powietrza i wód. Dlatego właśnie w 202

Sprawdź jak możesz złożyć sprawozdanie BDO bdo sprawozdanie roczne

Będziemy podejmować działania na rzecz ochrony

Nowe podejście w 2024 jak chronić środowisko W ciągu ostatnich kilku lat coraz większą uwagę poświęcamy tematyce ochrony środowiska. Widzimy coraz bardziej niepokojące zmiany klimatyczne, katastrofalne skutki wylesiania oraz zanieczyszczenia powietrza i wód. Dlatego właśnie w 202